تبلیغات
.
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 
 
تاریخ ارسال : سه شنبه 27 خرداد 1393


دفاتر پیشخوان دولت هر شهرستان بایستی درخواست خود را برای تشکیل انجمن صنفی شهرستان به ادارۀ کار مربوطه تقدیم کنند.

 

براساس مقررات، ادارات کار نیز به این درخواست ترتیب اثر می دهند و با طی مراحل مقرر در آیین نامه تشکلهای صنفی، نسبت به ثبت انجمن صنفی در سطح شهرستان اقدام می نمایند.

 

همچنین دست کم 5 انجمن صنفی شهرستانی در هر استان می توانند "کانون استانی" تشکیل دهند.

تشکیل انجمنهای صنفی شهرستانی مانع بروز رانت و ایجاد مسیرهای انحصاری و اقدامی مؤثر در جهت توزیع عادلانۀ امکانات، امتیازات و واگذاری برخی اختیارات در سطح شهرستانها به نمایندگان صنفی همان شهرستان می شود.

برای تشکیل انجمن صنفی باید متن درخواستی به امضای 10 مسؤول دفتر که دفاتر آنان در همان شهرستان است تنظیم و به ادارۀ کار شهرستان تحویل داده شود.

 

 

به نام خدا

تاریخ : .... / .... / .....

ریاست محترم ادارۀ تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ....

با سلام

احتراماً اینجانبان کارفرمایان دفاتر پیشخوان دولت شهرستان ..... استان ..... درخواست تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان را داریم. خواهشمند است در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مربوط به تأسیس تشکلهای صنفی کارفرمایی) دستور اقدام لازم را صادر فرمایید.

امضا (نام و نام خانوادگی - کد دفتر - تلفن تماس همراه و ثابت)

 

اداره کار پس از بررسی، فرمهای مربوط به مشخصات تشکیل دهندگان انجمن صنفی را به متقاضیان تحویل داده و متقاضیان با تحویل فرمهای تکمیل شده، از ادارۀ کار "آگهی تشکیل انجمن" را دریافت می نمایند. سپس این آگهی در یک نشریۀ محلی کثیر الانتشار به چاپ رسانده و نسخه ای از آن را به ادارۀ کار شهرستان تحویل می دهند.

پس از این همۀ دفاتر شهرستان فرصت دارند تا ظرف مدت معینی (ظرف 10 روز) با ارسال نامه و تصویر کارت ملی و پروناۀ دفتر، درخواست عضویت خود را در انجمن صنفی به مؤسسان انجمن تحویل نمایند.

مؤسسان با وصول مدارک و تکمیل فهرست اعضای انجمن و تحویل آن به ادارۀ کار، "آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن صنفی" را دریافت و آن را در جراید شهرستان منتشر می کنند.

سپس با فرارسیدن موعد مجمع عمومی، با حضور اعضا نسبت به تصویب اساسنامۀ انجمن صنفی (که از این جا قابل دریافت است) و انتخابات برای اعضای هیأت مدیره و بازرسان با نظارت نمایندگان ادارۀ کار شهرستان اقدام می نمایند.

پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و انتخابات، نتایج این انتخابات و انتخابات داخلی هیأت مدیره، مجموعۀ مدارک را به ادارۀ کار شهرستان تحویل و در صورت عدم وجود اعتراض نسبت به انتخابات ظرف مدت یکماه اعتبارنامۀ انجمن صنفی و مدیران آن را در ادارۀ کار دریافت می نمایند.

سپس انجمن صنفی شهرستان می تواند نمایندۀ خود را رسماً به استانداری جهت معرفی به فرمانداری و انجام امور مربوط به کارگروه استانی در سطح شهرستان معرفی نماید.

فرمهای مورد نیاز صورتجلسات نیز از این لینک قابل دریافت است


نویسنده : حیدری

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس